Իրավական կողմ

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ:

Նախաբան

Բարի գալուստ Carrefourarmenia.com: Այս Կայքէջ (կայքէջ)-ը տրամադրվում է Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ

Հայփերմարքեթս Էյ Էմ ՍՊԸ-ի կողմից որպես մեր հաճախորդների համար ծառայություն: Խնդրում ենք հաշվի առնել,

որ Carrefourarmenia.com-ի հետագա Ձեր օգտագործումը ենթանդրում է Ձեր համաձայնությունը ներոհիշյալ

դրյութներին և պայմաններին (Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ): Սույնով Դուք հաստատում եք, որ կարդացել,

հասկացել և ընդունել եք բոլոր կետերը: Մեզ է վերապահված բացարձակ իրավունքը ժամանակ առ ժամանակ

փոփոխման ենթարկել Ընդհանուր դրույթները և պայմանները Ձեզ ծանուցելով կամ առանց դրա:

Ցանկացած նման փոփոխություն ուժի մեջ է մտնելու այն կայքէջում տեղադրելուն պես և դա Ձեր

պատասխանատվության տակ է կարդալ ընդհանուր դրույթները և պայմանները կայքէջի յուրաքանչյուր օգտագործման

ժամանակ և Ձեր հետագա օգտագործումն ենթադրում է Ձեր համաձայնությունը ընդհանուր պայմաններին և

դրույթներին: Եթե Դուք համաձայն չեք (կամ չեք կարող համապատասխանել) որևէ դույթի կամ պայմանի հետ, ապա

Դուք չպիտի օգտագործեք տվյալ Կայքէջը:

Այս Կայքէջը կարող է պարունակի այլ էջերի լինքեր, որոնք Carrefourarmenia.com-մաս չեն կազմում, և մենք

պատասխանատու չենք անվտանգության պայմանների և նման էջերի պարունակության համար:

Սույնով Դուք հաստատում եք, որ տեղյակ եք էլեկտրոնային ինֆորմացիայի տրամադրման հետ կապված ռիսկերի և

սպառնալիքների մասին:

 

Ողջ տրված ինֆորմացիան (ինչպես սահմանված է ներքևում) պիտի լինի ճշգրիտ: Ոչ ճշգրիտ ինֆորմացիայի

տրամադրելը դիտարկվում է որպես տվյալ դրույթների և պայմանների խախտում:

 

7

Կայքէջի անվտանգությունը:

Ձեզ արգելվում է խախտել Կայքէջի անվտանգությունը, ներառյալ (ա) մուտք գործել այնպիսի տվյալների բազա, որը

նախատեսված է տվյալ օգտատերի համար կամ մուտք գործել սերվեր կամ բաժին, որին տվյալ օգտատերը լիազորված

չէ, (բ) փորձել ուսումնասիրել, սքանավորել կամ փորձարկել համակարգի կամ ցանցի ազդեցությունը, կամ

անվտանգության կանոնների խախտումը, կամ նույնականացման ստուգումն առանց համապատասխան լիազորության,

(գ) ցանկացած այլ օգտատերին, հոսթին կամ ցանցին ծառայություն մատուցելուն խոչընդոտելը վիրուսների

ներմուծման, գերծանրաբեռնելու, սպամերի, փոտային ռմբակոծման կամ խափանման միջոցով, (դ) անցանկալի էլ.

նամակների ուղարկումը, նեռայլալ զեղչեր և/կամ ապրանքների կամ ծառայությունների գովազդներ:

Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են հանգեցնել քաղաքացիական կամ քրեական

պատասխանատվության: Carrefourarmenia.com-ը կքննի նմանտիպ խախտումները և կհետապնդի այն

օգտատերերին, ովքեր մասնակից կլինեն այդ խախտումներին: Դուք համաձայնվում եք չօգտագործել որևէ

սարքավորում կամ ծրագիր, որը կխափանի Կայքէջի կանոնավոր աշխատանքին: Բացի այդ Դուք համաձայնվում եք

չօգտագործել կամ չփորձել օգտագործել որևէ էներգակիր, ծրագիր, գործիք կամ այլ սարքավորումներ կամ

մեխանիզմներ (ներառյալ բրաուզերներ, սարդեր, ռոբոտներ, ավատարներ և այլն) այս Կայքէջում փնտրելու

ֆունկցիայից օգտվելու նպատակով, որոնք նախատեսված չենք Carrefourarmenia.com-ի կողմից:

Օգտագործման կանոններ

Կայքից կարող են օգտվել գործող օրենսդրության ներքո պայմանագրեր կնքելու իրավասություն ունեցող անձինք: 18

տարեկանը չլրացած անձանց փոխարեն կարող են գործարքներ կնքել նրանց ծնողները կամ օրինական խնամակալները

եթե նրանք կայքի գրանցված անդամներ/օգտատերեր են:

Carrefourarmenia.com իրավասու է մերժել կայքում գրանցումը կամ դադարեցնել արդեն գոյություն ունեցող

գրանցումը այն դեպքում, երբ հայտնաբերվում է, որ Ձեր 18 տարեկանը լրացած չէ:

Ձեր օգտագործողի անվան և գաղտնաբառի միջոցով կայքում կատարված բոլոր գործողությունների իրավական և

ֆինանասական հետևանքների համար պատասխանատվություն կրում եք Դուք, անկախ այն հանգամանքից, թե կայքում

կատարված գործողությունները համաձայնեցված են Ձեզ հետ, թե՝ ոչ:

Կայք մուտք գործել հնարավոր չի լինի այն անձանց համար, ում գրանցումը կասեցվել կամ դադարեցվել է

Carrefourarmenia.com –ի կողմից անկախ պատճառից:

Բացասական բովանդակություն

Դուք հասկանում եք, որ կայքն օգտագործելիս կամ մատուցվող ծառայություններից օգտվելիս կարող եք հանդիպել

ձևակերպումների, որոնք ոմանց կողմից կարող են որակվել որպես վիրավորական, անպարկեշտ կամ բացասական,

սակայն իրականում այդպիսին չհանդիսանալ/հանդիսանալ:Դուք համաձայն եք օգտվել տվյալ կայքից և կից

մատուցվող ծառայություններից Ձեր սեփական ռիսկով: Carrefourarmenia.com-ը պատասխանատվություն չի

կրում Ձեր առաջ այն ձևակերպումների/բովանդակության համար, որոնք կարող են որակվել վիրավորական,

անպարկեշտ կամ բացասական:

Գրանցման կարգը

Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը պաշտպանված կլինի մեր Գաղտնիության քաղաքականության

համաձայն: Կայքից օգտվելիս Դուք պատասխանատու եք ապահովելու Ձեր հաշվի և գաղտնաբառի գաղտնիությունը,

ինչպես նաև սահմանափակելու մուտքը Ձեր անձնական համակարգիչ, և Դուք համաձայնվում եք

պատասխանատվություն կրել բոլոր գործողությունների համար, որոնք իրականացվել են Ձեր հաշվի և գաղտնաբառի

օգտագործման միջոցով:

 

8

Carrefourarmenia.com –ը որևէ պարտավորություն չի ստանձնում որևէ կորուստի կամ վնասի համար, որը

կարող է առաջանալ Ձեր կողմից սեփական հաշվի և գաղտնաբառի գաղտնիությունը չապահովելու հետևանքով:

Ձեր հաշվի միջոցով իրականացված ցանկացած կասկածելի գործողություն նկատելու դեպքում անմիջապես

տեղեկացրեք մեզ այդ մասին ներքոնշյալ հասցեով: Եթե բավարար հիմքեր կան համարելու, որ խախտվել է կայքի

անվտանգությունը, կարող է պահանջվել փոխել Ձեր գաղտնաբառը, կամ Ձեր գրանցման հաշիվը կարող է կասեցվել

առանց որևէ պարտավորության:

Ապրանքների գնացուցակ

Կայքում հնարավոր են ապրանքատեսականու և գնացուցակի/գնագոյացման վերաբերյալ տեղեկատվության

անճշտություններ:

Այն պարագայում, երբ որևէ ապրանք ներկայացված է սխալ գնով կամ այլ սխալ տեղեկատվությամբ,

Carrefourarmenia.com –ը իրավունք ունի սեփական հայեցողությամբ կապնվել Ձեզ հետ հետագա հրահանգներ

տալու համար:

Ապրանքների գնացուցակը և հասանելիությանը վերաբերող տեղեկատվությունը կարող են փոփոխվել առանց

նախապես այդ մասին տեղյակ պահելու:Յուրաքանչյուր ապրանքի համար ներկայացված

նկրարագրություն/օգտագործման կարգ հիմնված է արտադրողի / միջնորդի կողմից տպագրված կատալոգի և

տեխնիկական գրականության վրա: Հետևաբար, յուրաքանչյուր ապրանքի վերաբերյալ ներկայացված ինֆորմացիա չի

մշակված մեր կողմից, ուստի ենթակա է փոփոխման, առանց նախնական ծանուցման:

Քանակային սահմանափակումներ

Carrefourarmenia.com –ը իրավունք ունի սեփական հայեցողությամբ սահմանել քանակային

սահմանափակումներ գնորդ հանդիսացող յուրաքանչյուր անձի/տնային տնտեսության նկատմամբ:

Էլ-հաղորդակցություն

Այցելելով մեր կայք կամ նամակներ ուղարկելով Carrefourarmenia.com հասցեին՝ Դուք սկսում եք

հաղորդակցվել մեզ հետ էլեկտրոնային եղանակով:

Դուք համաձայնվում եք հաղորդագրություններ ստանալ մեզանից էլեկտրոնային եղանակով՝ նամակների կամ կայքում

ծանուցումների տեսքով:

Որպես հաճախորդ Դուք համաձայնվում և հաստատում եք հետևյալը.

 Այն դեպքում երբ հանրավոր չի լինում առաքել ապրանքը Ձեր կողմից թույլ տրված սխալի հետևանքով/

օրինակ՝ սխալ անուն, հասցե կամ ցանկացած այլ սխալ տեղկատվություն/, վերջնական առաքում ապահելու

համար Carrefourarmenia.com –ի կրած ցանկացած հավելյալ ծախս ենթակա է փոխհատուցման Ձեր

կողմից:

 Ձեր կողմից պետք է տրամադրվի ճշգրիտ տեղեկատվություն:

Carrefourarmenia.com-ը իրավասու է ցանկացած պահի պահանջել, որ հաստատեք Ձեր կողմից

տրամադրված տեղեկատվությունը և այլ մանրամասներ: Եթե արդյունքում պարզվում է, որ Ձեր տվյալները

ճիշտ չեն, Carrefourarmenia.com-ը իրավասու է սեփական հայեցողությամբ մերժել Ձեր գրանցումը

կայքում կամ արգելել Ձեզ օգտվել կայքում մատուցվող ծառայություններից:

Ապրանքների ցուցադրություն

 

9

Ապրանքերի գունավորումը կայքում ներկայացվելու է հնարավորինս ճշգրիտ, այնուամենայնիվ, մենք չենք կարող

երաշխավորել, որ Ձեր համակարգչի էկրանի ցուցադրած գույնը կլինի ապրանքի իրական ճշգրիտ գույնը:

 

Հեղինակային իրավունք և ապրանքանիշ

Carrefourarmenia.com-ը համարվում է մատակարար և մտավոր սեփականության լիազոր յուրաքանչյուր

տեքստի, ծրագրերի, արտադրանքների, գործընթացների, տեխնոլոգիաների,կոնցեպների և այլ նյութերի, որոնք առկա

են տվյալ Կայքէջում: Մուտքը տվյալ Կայքէջ չի տրամադրում և չի կարող տրամադրել որևէ մեկին կամ երրորդ

կողմին Carrefourarmenia.com-ի որևէ լիազորության կամ մտավոր սեփականության նկատմամբ իրավունք:

Բոլոր իրավունքները, ներառյալ հեղիանակային իրավունքը, պատկանում կամ լիազորված են

Carrefourarmenia.com-ին: Տվյալ Կայքէջի կամ իր պարունակության ամբողջությամբ կամ մասնակի ցանկացած

օգտագործումը, նեռարյալ պատճենահանումը կամ պահպանումը, բացի անձնական օգտագործման, ոչ կոմերցիոն

նպատակով, արգելվում է առանց Carrefourarmenia.com-ի թույլատրման: Դուք չեք կարող փոփոխել, ներմուծել

կամ վերատեղադրել որևէ բան տվյալ Կայքէջում ոչ մի նպատակով:

Carrefourarmenia.com անունները և լոգոները, բոլոր դրանց առնչվող ապրանքների և ծառայությունների

անվանումները, դիզայնի նշանները և կարգախոսերը համարվում են Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ Հայփերմարքեթս Էյ Էմ

ՍՊԸ-ի ապրանքանիշերը: Տվյալ Կայքէջում պարունակվող որևէ նյութերի հետ չի տրամադրվում ապրանքնարիշը:

Տվյալ Կայքէջ մուտք գործելը չի տալիս լիազորություն որևէ մեկին օգտագործել որևէ անուն, լոգո կամ նշան առանց

բացառության:

 

Ապահովություն

Դուք համաձայնվում եք ապահովել, փոխհատուցել վնասը և կրել պատասխանատվություն Ձեր կողմից Ընդհանուր

դրույթների և պայամնների խախտման արդյունքում Carrefourarmenia.com-ի կողմից ներկայացրած բոլոր

պահանջների, վնասների, ծախսերի և վճարների, ներառյալ իրավաբանական ծառայությունների ծախսերի մասով:

 

Պատասխանատվության սահմանափակում

Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ Հայփերմարքեթս Էյ Էմ ՍՊԸ-ն կամ նրա օֆիցիալ դեմքը, աշխատակիցը, տնօրենը կամ

մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև որևէ անուղղակի, հատուկ,

պատահական կամ անուղղակի կորուստների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են տվյալ Կայքէջի

օգտագործման կամ օգտագործման անհնարինության պատճառով, այդ թվում եկամտի և ինֆորմացիայի կորստի,

աշխատանքի դադարեցման համակարգչի աշխատանքի խաթարման համար: Չհակասելով վերը նշվածին՝

Carrefourarmenia.com-ի կողմից Ձեր առջև ողջ պատասխանատվությունը, որը բխում է Ընդհանուր դրույթներից

և պայմաններից, համապատսախանում է Ձեր կողմից Carrefourarmenia.com-ից պատվիրված ապրանքի ողջ

արժեքի չափին:

Carrefourarmenia.com –ը չի երաշխավորում Կայքէջի օգտագործման կամ նրա միջոցով տրամադրված որևէ

բովանդակության, տեղեկատվության, ծրագրային ապահովման, տեքստի, գրաֆիկայի, հղումների կամ հաղորդումների

ճշգրտությունը, հուսալիությունը, ամբողջականությունը, ինչպես նաև Կայքէջի անխափան աշխատանքը:

 

10

Հետևաբար, Carrefourarmenia.com –ը չի կրում և ոչ մի պատասխանատվություն Ձեր կորցրած ցանկացած

դրամական կամ այլ վնասի համար կայքի օգտագործման հետ կապված ցանկացած տվյալների կամ այլ

տեղեկատվության հետաձգման, ձախողման, ընդհատման կամ կոռուպցիայի և/կամ կայքի շահագործման ընդահատման

պատճառով:

 

 

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ամեն անգամ մեր ծառայությունից օգտվելիս Ձեզանից կարող է պահանջվել տրամադրել անձնական ինֆորմացիա:

Մենք կարող ենք օգտագործել միայն տվյալ գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան: Մենք նաև կարող

ենք այն միավորել այլ ինֆորմացիայի հետ մեր ծառայությունները, կայքէջի պարունակությունը բարելավելու

նպատակով: Դուք պարտավորված չեք տրամադրել մեր կողմից պահանջված ինֆորմացիան, բայց եթե Դուք

հարժարվոմ եք տրամադրելուց, մենք չենք կարող մատուցել մեր ծառայությունները կամ արձագանքել Ձեր

պահանջներին: Մենք նաև կարող ենք հավաքագել ինֆորմացիա առանց որևէ անձի հետ ուղղակի կապ հաստատելու:

Մենք կարող ենք հավաքագրել, տեղափոխել և հրապարակայնացնել ոչ անձնական ինֆորմացիան ցանկացած

նպատակով: Մենք կարող ենք տրամադրել անձնական տեղեկություններն այնպիսի ընկերությունների, որոնք

մատուցում են ծառայություններ տեղեկատվության վերամշակման, վարկի տրամադրման, հաճախորդի պատվերների

կատարման, ծառայությունների մատուցման, հաճախորդների տվյալների կառավարման և ընդլայնման,

հաճախորդների սպասարկման, հաճախորդների սպասարկման վերաբերյալ հարցումների հետ կապված: Այդ

ընկերությունները պարտավորված են պաշտպանել Ձեր ինֆորմացիան: Մեք նաև պարտավոր ենք տրամադրել Ձեր

ինֆորմացիան, եթե դա նախատեսված է օրենքով, դատական գործընթացով և/կամ պահանջված է հասարակական և

կառավարական մարմնների կողմից:

 

Ընդհանուր դրույթների և պայմանների փոփոխություն

Carrefourarmenia.com-ն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ թարմացնել Ընդհանուր դրույթները և

պայմանները առանց Ձեզ նախօրոք ծանուցելու: Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ Carrefourarmenia.com-ում

մուտք գործել Ընդհանուր դրույթների և պայմանների ամենաթարմ տարբերակը: Այն դեպքում, եթե փոփոխված

Ընդհանուր դրույթները և պայմաններն ընդունելի չեն Ձեզ համար, ապա Դուք պիտի դադարեք օգտվել տվյալ

ծառայություններից: Այնուամենայնիվ, եթե Դուք շարունակեք օգտվել ծառայություններից կհամարվի, որ Դուք

համաձայն եք և պարտավորվոմ եք հետևել թարմացված Ընդհանուր դրույթներին և պայմաններին:

Ընդհանուր դրույթների և պայմանների լուծման կարգը

Այս ընդանուր դրույթները և պայմանները վավեր են մինչև Ձեր կամ Carrefourarmenia.com-ի կողմից լուծման

պահը: Դուք կարող եք չեղյալ համարել այս ընդանուր դրույթները և պայմանները ցանկացած ժամանակ, եթե Դուք

չշարունակեք օգտագործել այս կայքը: Carrefourarmenia.com - ը կարող է դադարեցնել այս դրույթները և

պայմանները ցանկացած ժամանակ առանց նախազգուշացման և համապատասխանաբար կանխարգել Ձեր մուտքը

դեպի կայք: Նմանանատիպ դադրեցումները չի ունենա որևէ պատասխանատվություն Carrefourarmenia.com -ի

համար: Ձեր կամ Carrefourarmenia.com -ի կողմից այս ընդանուր դրույթները և պայմանները դադարեցնելուց

հետո Դուք պետք է անմիջապես ջնջեք բոլոր այն նյութերը, որոնք ներբեռնել եք կամ ձեռք եք բերել այս կայքից,

ինչպես նաև ոչնչացնել բոլոր այն պատճեները, որոնք ձեռք եք բերել այս ընդանուր դրույթներից և պայմաններից:

 

11

Դուք պարտավոր եք վճարել բոլոր այն ապրանքների դիմաց որոնք արդեն պատվիրվել են Ձեր կողմից մինչև այս

պայմանների և դրույթների դադարեցումը կամ ազդեցություն ունենալ որևէ պատասխանտվության վրա որոնք կարող

են ծագել:

Համաձայնություն

Եթե այս ընդանուր դրույթների և պայմանների որևէ մասը ճանաչվել է անվավեր կամ անթույլատրելի օրենքով, բայց

սահմանափակված չեն վերը նշված երաշխիքային պայմաններով և պատասխանատվության սահմանափակումներով,

ապա անվավեր կամ ուժը կորցրած դրույթները կփոխարինվեն կիրառելի դրույթներով: Կշարունակվեն օգտագործվել

այն կիրառելի դրույթները, որոնք առավել սերտորեն են համապատասխանում ընդանուր դրույթների և պայմանների

նախկին դրույթին: Եթե այլ կերպ նշված չէ այստեղ, այս ընդանուր դրույթները և պայմանները սահմանում է

համաձայնություն Ձեր և Carrefourarmenia.com –ի միջև: Carrefourarmenia.com-ը գործում է

հարգանքով Ձեր կամ այլ անձանց կողմից խախտում գործելու դեպքում և չի հրաժարվում հետագա կամ համանման

խախտումների հետ կապված գործելու իր իրավունքից:

 

Օրենքները և իրավասությունները

Այս պայմանները և դրույթները պետք է մեկնաբանվեն ՀՀ օրենքներով և կանոնակարգով: ՀՀ դատարանը բացառիկ

իրավասություն ունի այս ընդանուր դրույթների և պայմանների ընդացքում ծագած ցանկացած վարույթի ժամանակ: